Bucuresti - Bd Unirii, 10 octombrie 2021

Asociația AVATAR

Asociatia

Avatar

Proiectul nostru are planificat să transforme casa în care are asociația parteneră sediul, într-un centru de tineret. Prin proiect putem achiziționa un laptop, câteva mese și scaune, un dulap. Pentru ca acest centru să fie funcțional, este nevoie de următoarele investiții: săpat fântână, achiziționarea unui hidrofor, turnat șapă pe terasă și plata unui meșter care să realizeze aceste lucrări. De asemenea, ne propunem dotarea centrului cu o bibliotecă, cu cărți, cu o imprimantă, cu materiale de birotică și papetărie și cu acces la internet.

Partener: Asociația Datini Educație Cultură Găujani

Finanțator: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile prin programul Active Citizens Fund

Zona rurală vizată de proiect – comuna Găujani –  are un grad scăzut de participare a cetățenilor și o capacitate limitată a liderilor de a mobiliza comunitatea și realiza îmbunătățiri la nivelul comunității.

Tinerii din această zonă au oportunități reduse de educare și implicare, implicarea și participarea lor în demersuri de educație civică fiind esențială pentru susținerea valorilor democratice și a drepturilor omului.

O comunitate cu tineri educați și implicați este baza pentru dezvoltarea durabilă locală a unei comunități puternice în contextul actual caracterizat de o rată crescută a abandonului școlar în mediul rural, de sărăcie și migrație a forței de muncă.

Tinerii sunt interesați de proiecte și au exprimat nevoia de a se implica activ, nevoia ca vocea lor să fie auzită, își doresc să participe la ședintele consiliului local și să fie luate în calcul propunerile lor, să fie consultați cu privire la deciziile ce îi privesc. Vor să conteze.

În mediul rural, societatea civilă este cvasi inexistentă, vocea tinerilor nu este exprimată și nici auzită, iar pentru a crește calitatea vieții tinerilor și a deveni activi și relevanți, este nevoie de mijloace prin care ei să se facă cunoscuți și auziți. Proiectul nostru oferă aceste mijloace de împuternicire.

Principalele activități sunt legate de instruirea tinerilor din grupul țintă pe următoarele teme:

  1. cetățenie activă
  2. teatru social
  3. campanii sociale
  4. scriere de proiecte
  5. fundraising

Realizarea unei campanii locale de conștientizare este următoarea activitate realizată în proiect, activitate în care tinerii vor aplica împreună cu alți tineri din comunitate, metodele însuțite în cadrul unei campanii locale.

O altă activitate importantă este realizarea unei planificări locale a grupului de inițiativă nou creat, planificare care va viza activități pentru minim un an, pe care tinerii își propun să le realizeze.

La finalul proiectului, grupul de tineri va derula o campanie de promovare a rezultatelor proiectului în cinci localități din zona de sud a țării, campanie în care vor folosi metodele învățate, cu scopul de a oferi și altor tineri un model de implicare în comunitate.

Beneficiarii direcți sunt 10 tineri romi și ne-romi, care vor fi instruiți în metode de intervenție în comunitate și de dezvoltare a proiectelor și care vor dobândi mijloace concrete prin care să devină agenți ai schimbării, într-un mod organizat și coerent.

Partenerul proiectului, Asociația Datini Educație Cultură Găujani este un pilon important în comunitate, care lucrează cu tinerii de mai mulți ani și poate prelua coordonarea centrului înființat prin proiect.

Obiectivul nr.1 al proiectului este capacitarea unui număr de 10 tineri defavorizați din comunitatea Găujani, zonă insuficient deservită, de a deveni un nucleu local pentru inițiative civice de creștere a gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității și de conștientizare a rolului și importanței organizatților societății civile în societate, pe durata a 16 luni din proiect, prin înființarea unui centru educațional de tineret la nivel local.

Alte proiecte ale asociației AVATAR derulate în comunitatea Găujani, Giurgiu:

  1. Proiect AFCN ”Istorie și actualitate – femei rome pe scena vieții”, februarie – noiembrie 2018.

Scop: Valorizarea contribuției minorității rome la construirea României moderne prin acțiuni culturale cu caracter educațional (creare de texte și storytelling, teatru și dans bazate pe experiența de viață a femeilor rome din grupul țintă și spectacole pentru publicul larg).

Valoare proiect: 75145 lei.