Bucuresti - Bd Unirii, 23 martie 2025

Asociatia Copii pentru Viitor

Asociatia Copii pentru Viitor

Misiunea asociației este îmbunătățirea calității vieții, crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare prin reducerea abandonului școlar, intergrarea socială și profesională, suport psihologic, orientare școlara și profesională, reducerea sărăciei extreme.

Principalii noștri beneficiari sunt copii și tineri proveniți din medii dezavantajate și din sistemul de protecție socială.

Misiunea comunității este îmbunătățirea calității vieții, crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare prin reducerea abandonului școlar. Intergrarea socială și profesională, suport psihologic, orientare școlara și profesională, reducerea sărăciei extreme.